Om eDiarium

Om myndighetens e-diarium

Kommerskollegiums e-diarium innehåller ett urval av uppgifter om myndighetens diarieförda ärenden och dokument från och med 1 januari 2015. Även vissa filer publiceras, i dagsläget handlar det om kollegiets remissvar.

Syftet med e-diariet är att bidra till större öppenhet och mer insyn i myndighetens verksamhet. Men vissa ärenden och dokument publiceras inte t.ex. ärenden inom kollegiets styr- och stödprocesser, upphandlingsärenden samt ärenden och dokument där förhandlingar pågår. Avsändare/mottagare publiceras där det är möjligt men t.ex. namn på personer publiceras inte.

Sök på ärenden:
  • Diarienummer
  • Ord i ärendets titel
  • Status
  • Datum
Sök på dokument:
  • Dokumentnummer
  • Diarienummer
  • Ord i ärendets titel
  • Status
  • Datum
Om du hittar rätt ärende men inte får upp dokumenten i ärendet beror detta på att Kommerskollegium inte har publicerat dokumenten.Om det ser ut som om det saknas dokument i ett ärende beror det sannolikt på att dokument fortfarande är under arbete eller har makulerats.

Om du vill ställa frågor eller begära ut handlingar - hör av dig till registrator.